มาตรการป้องกัน Covid-19 รอบ 2

เขียนโดย Super User on . Posted in covid-19

จากสถานการณ์ของไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ (Covid-19) รอบใหม่ที่กำลังระบาดอย่างรุนแรง ทางบ้านไร่คุณนาย ได้เพิ่มมาตรการเตรียมความพร้อมและยกระดับมาตรการเฝ้าระวังขั้นสูงในการป้องกัน Covid-19 อย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส บ้านไร่คุณนาย ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของพนักงาน และผู้ที่มาติดต่อทุกท่าน จึงได้มีมาตรการเพื่อป้องกัน Covid-19 ดังต่อไปนี้

 •   ตรวจวัดไข้แขกและผู้เข้าพัก และล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ 
 •   มีจุดบริการวัดไข้สำหรับลูกค้าบริเวณล็อบบี้และหน้าห้องประชุม
 •   มีจุดบริการเจลล้างมือให้บริการลูกค้า ตามจุดสำคัญต่าง ๆ ภายในรีสอร์ท
 •   ทำความสะอาดทุกพื้นที่ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ
 •   พนักงานแม่บ้าน สวมถุงมือยาง และ หน้ากากอนามัย ขณะทำความสะอาด
 •   ตรวจวัดไข้พนักงานทุกครั้ง เมื่อเข้าปฏิบัติงาน และล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ

         เราใส่ใจทุกขั้นตอนเพื่อคุณลูกค้าที่มาใช้บริการ บ้านไร่คุณนาย ไม่ว่าจะเป็นห้องพัก งานประชุม หรือส่วนอื่นๆ เพื่อความปลอดภัยและเพื่อช่วยป้องกันและชะลอการแพร่กระจายของไวรัส
         "เราจะผ่านพ้นวิกฤติ Covid-19 ไปด้วยกัน"

มาตรการป้องกัน Covid-19 รอบ 2

on . Posted in covid-19

จากสถานการณ์ของไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ (Covid-19) รอบใหม่ที่กำลังระบาดอย่างรุนแรง ทางบ้านไร่คุณนาย ได้เพิ่มมาตรการเตรียมความพร้อมและยกระดับมาตรการเฝ้าระวังขั้นสูงในการป้องกัน Covid-19 อย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส บ้านไร่คุณนาย ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของพนักงาน และผู้ที่มาติดต่อทุกท่าน จึงได้มีมาตรการเพื่อป้องกัน Covid-19 ดังต่อไปนี้

 •   ตรวจวัดไข้แขกและผู้เข้าพัก และล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ 
 •   มีจุดบริการวัดไข้สำหรับลูกค้าบริเวณล็อบบี้และหน้าห้องประชุม
 •   มีจุดบริการเจลล้างมือให้บริการลูกค้า ตามจุดสำคัญต่าง ๆ ภายในรีสอร์ท
 •   ทำความสะอาดทุกพื้นที่ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ
 •   พนักงานแม่บ้าน สวมถุงมือยาง และ หน้ากากอนามัย ขณะทำความสะอาด
 •   ตรวจวัดไข้พนักงานทุกครั้ง เมื่อเข้าปฏิบัติงาน และล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ

         เราใส่ใจทุกขั้นตอนเพื่อคุณลูกค้าที่มาใช้บริการ บ้านไร่คุณนาย ไม่ว่าจะเป็นห้องพัก งานประชุม หรือส่วนอื่นๆ เพื่อความปลอดภัยและเพื่อช่วยป้องกันและชะลอการแพร่กระจายของไวรัส
         "เราจะผ่านพ้นวิกฤติ Covid-19 ไปด้วยกัน"

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates