เรือนจันหอม

on . Posted in บ้านพักหลังใหญ่ ลักษณะเรือนพัก : เรือนใหญ่
 รายละเอียด  : 5 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ
จันหอม 1,2 เตียง 3.5 ฟุต จันหอม 3,4,5 เตียง 6 ฟุต
 ราคา : ราคาห้องละ 2,000 บาท | หลังละ 10,000 บาท
 จำนวนผู้เข้าพัก : ห้องละ 2 ท่าน | หลังละ 10 ท่าน (พร้อมอาหารเช้า)
 ที่นอนเสริม  : -
 สิ่งอำนวยความสะดวก  แอร์, ทีวีดาวเทียม, ตู้เย็น, เครื่องทำน้ำอุ่น, ชุดรับแขก
     

เรือนไข่มุก

on . Posted in บ้านพักหลังใหญ่ ลักษณะเรือนพัก : เรือนใหญ่
 รายละเอียด  : 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ เตียง 6 ฟุต 1เตียง + เตียงเดียว 3.5 ฟุต  2 เตียง
 ราคา : ราคาห้องละ 4,000 บาท | หลังละ 16,000 บาท
 จำนวนผู้เข้าพัก : ห้องละ 3 ท่าน | หลังละ 12 ท่าน (พร้อมอาหารเช้า)
 ที่นอนเสริม  : -
 สิ่งอำนวยความสะดวก  แอร์, ทีวีดาวเทียม, ตู้เย็น, เครื่องทำน้ำอุ่น, ชุดรับแขก
     

เรือนต้น

on . Posted in บ้านพักหลังใหญ่ ลักษณะเรือนพัก : เรือนใหญ่
 รายละเอียด  : 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ เตียงคู่ 6 ฟุต + เตียงเดียว 3.5 ฟุต
 ราคา : ราคาห้องละ 4,000 บาท | หลังละ 12,000 บาท
 จำนวนผู้เข้าพัก : ห้องละ 3 ท่าน | หลังละ 9 ท่าน (พร้อมอาหารเช้า)
 ที่นอนเสริม  : -
 สิ่งอำนวยความสะดวก  แอร์, ทีวีดาวเทียม, ตู้เย็น, เครื่องทำน้ำอุ่น, ชุดรับแขก
     

เรือนกลาง

on . Posted in บ้านพักหลังใหญ่ ลักษณะเรือนพัก : เรือนใหญ่
 รายละเอียด  : 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ เตียงคู่ 6 ฟุต + เตียงเดียว 3.5 ฟุต
 ราคา : ราคาห้องละ 4,000 บาท | หลังละ 12,000 บาท
 จำนวนผู้เข้าพัก : ห้องละ 3 ท่าน | หลังละ 9 ท่าน (พร้อมอาหารเช้า)
 ที่นอนเสริม  : -
 สิ่งอำนวยความสะดวก  แอร์, ทีวีดาวเทียม, ตู้เย็น, เครื่องทำน้ำอุ่น, ชุดรับแขก
     

เรือนปราย

on . Posted in บ้านพักหลังใหญ่ ลักษณะเรือนพัก : เรือนใหญ่
 รายละเอียด  : 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ เตียงคู่ 6 ฟุต + เตียงเดียว 3.5 ฟุต
 ราคา : ราคาห้องละ 4,000 บาท | หลังละ 12,000 บาท
 จำนวนผู้เข้าพัก : ห้องละ 3 ท่าน | หลังละ 9 ท่าน (พร้อมอาหารเช้า)
 ที่นอนเสริม  : -
 สิ่งอำนวยความสะดวก  แอร์, ทีวีดาวเทียม, ตู้เย็น, เครื่องทำน้ำอุ่น, ชุดรับแขก
     

เรือนอำพัน

on . Posted in บ้านพักหลังใหญ่ ลักษณะเรือนพัก : เรือนใหญ่
 รายละเอียด  : 6 ห้องนอน 6 ห้องน้ำ อำพัน1,3,4,6 : 1เตียงคู่ 6 ฟุต
อำพัน2,5 : 3 เตียงเดียว 3.5 ฟุต
 ราคา : อำพัน1,3,4,6 ราคา 2,500 บาท อำพัน2,5 ราคา 3,000 บาท
เหมาทั้งหลัง หลังละ 16,000 บาท
 จำนวนผู้เข้าพัก : ห้องละ 2-3 ท่าน | หลังละ 14 ท่าน (พร้อมอาหารเช้า)
 ที่นอนเสริม  : -
 สิ่งอำนวยความสะดวก  แอร์, ทีวีดาวเทียม, ตู้เย็น, เครื่องทำน้ำอุ่น, ชุดรับแขก
     

เรือนเพชรรัตน์

on . Posted in บ้านพักหลังใหญ่ ลักษณะเรือนพัก : เรือนใหญ่
 รายละเอียด  : 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 8 เตียงเดียว 3.5 ฟุต
 ราคา : ราคาห้องละ 8,000 บาท | หลังละ 16,000 บาท
 จำนวนผู้เข้าพัก : ห้องละ 8 ท่าน | หลังละ 16 ท่าน (พร้อมอาหารเช้า)
 ที่นอนเสริม  : -
 สิ่งอำนวยความสะดวก  แอร์, ทีวีดาวเทียม, ตู้เย็น, เครื่องทำน้ำอุ่น, ชุดรับแขก
     

เรือนพลอย

on . Posted in บ้านพักหลังใหญ่ ลักษณะเรือนพัก : เรือนใหญ่
 รายละเอียด  : 6 ห้องนอน 6 ห้องน้ำ พลอย2: เตียงคู่ 6 ฟุต + 3.5 ฟุต
พลอย5 : เตียง 6 ฟุต +เดี่ยว 3.5 ฟุต
พลอย 1,3,4,6 : เตียงคู่ 6 ฟุต+เตียงเดี่ยว 3.5 ฟุต
 ราคา : ราคาห้องละ 3,500 บาท | หลังละ 21,000 บาท
 จำนวนผู้เข้าพัก : ห้องละ 2-3 ท่าน | หลังละ 16 ท่าน (พร้อมอาหารเช้า)
 ที่นอนเสริม  : -
 สิ่งอำนวยความสะดวก  แอร์, ทีวีดาวเทียม, ตู้เย็น, เครื่องทำน้ำอุ่น, ชุดรับแขก
     
Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates