ผลไม้ปลอดสารพิษ

on . Posted in สถานที่ท่องเที่ยว

ในตำบลต่าง ๆ ของ อำเภอวังน้ำเขียว มักปลูกไม้ผลหลายชนิดรวมกันแล้วมากกว่า 40 ชนิด โดยการดูแลรักษาโดยการใช้ปุ๋ยชีวภาพ และ สารจำกัดแมลงที่ทำจากธรรมชาติ ไม้ผลที่ปลูกกันมากเช่น ลำไย ลิ้นจี่ มะม่วง กระท้อน ส้มโอ ขนุน เป็นต้น และมีการขยายการปลูกเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ  ผู้สนใจสามารถแวะเข้าชมสวนและชิมได้สด ๆ จากสวน และเรียนรู้การปลูก จากสวนได้ แต่ต้องติดต่อและนัดหมายล่วงหน้า เพื่อทางกลุ่มจะได้จัดสมาชิกที่ประสบผลสำเร็จในการปลูก คอยต้อนรับและให้ความรู้ คำแนะนำต่าง ๆ แก่ท่าน  มีการจำหน่ายผลไม้ต่าง ๆ ตามฤดูกาล เช่น กระท้อน แก้วมังกร มะม่วง ขนุน มะไฟ ลองกอง และ สะตอ เป็นต้น รวมทั้งผลิตผลแปรรูปต่าง ๆ

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates