ผักปลอดสารพิษ

on . Posted in สถานที่ท่องเที่ยว

กลุ่มผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ มีจุดถ่ายทอดเทคโนโลยีอยู่ที่ บ้านสุขสมบูรณ์ ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา จะเน้นปลูกผักกาดหอมเป็นพืชหลัก ซึ่งมีอยู่ เกือบทุกสายพันธุ์ และยังถือเป็นกลุ่มแรกที่มีการปลูกผักกาดหอมอย่างจริงจังป้อนให้กับ ตลาดหลายระดับภายในประเทศ มีการปลูกผักกาดหอมหลากหลายพันธุ์ และ หลากสีสันสวยงาม ภายในพื้นที่ 125 ไร่ โดยได้แบ่งพื้นที่ให้สมาชิกเข้ามาปลูกผักทั้งสิ้นประมาณ 30 - 40 ไร่ โดยที่สมาชิก จะอยู่แบบเกื้อกูลกัน ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็นค่าเมล็ดพันธุ์ ค่าปุ๋ย ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ส่วนผลกำไรที่เหลือจึงจะนำมาเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกลุ่มต่อไป ต้องการ เยี่ยมชม สามารถเข้าชม และเรียนรู้การผลิตได้ทุกวัน ผลิตและจำหน่าย ผักเมืองหนาวปลอดสารพิษ อาทิ สลัดคอส สลัดแก้ว บัตเตอร์เฮด เรดลีฟ เรดโอ๊ก กรีนโอ๊ก

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates